به گزارش اکونا پرس،

شهردار ناحیه یک گفت :خیابان انقلاب نبش ویلا،مفتح نبش طبرسی،طالقانی نبش۱۵خرداد،ضلع جنوب میدان فردوسی،انقلاب نبش موسوی،مفتح نبش عطارد ۶نقطه  استقرار عوامل اجرایی خدمات شهری ناحیه  یک می باشد