به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، سید محمد رضا موسوی با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه  موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، همواره یکی از مسائل و چالش های شهرهای امروزی است، نحوه نگهداشت معابری که داخل بافت فرسوده هستند یکی از دغدغه های مسئولین شهری می باشد.

وی اذعان داشت: بر این اساس نحوه اجرای پیاده روها و انهار، تجمیع املاک و نحوه صدور مجوز حفاری املاک واقع در بافت های فرسوده این منطقه پس از تصمیم گیری ها و بررسی های نهایی، اجرا خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه اظهار داشت: بافت های شهری به دلیل فرسودگی و نارسایی های کالبدی، کمبود خدمات و زیرساخت های شهری مناسب از یک سو و شرایط نامطلوب زیست محیطی و انواع مسائل اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی از دیگر سوی، به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه در جهت احیاء، توسعه و ساماندهی و به عبارت بهتر "تجدید حیات شهری"  هستند.

به گفته ی موسوی، زمینه گرایی، تداوم مداخلات و سنت و اصالت اصول های مهم در بازآفرینی شهری هستند و انواع طرح های باآفرینی آنها شامل طرح های راهبردی ساختاری، ویژه موضعی، طراحی شهری، مرمت و معماری است.