به گزارش اکونا پرس،

 

در این روزها که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است، ۱۴ هزار پاکبان و حدود ٢ تا٣ هزار نیروی تفکیک پسماند خشک با توجه به حجم ماسک و دستکش های رهاسازی شده در سطح خیابان بیش از همه در معرض خطر هستند و از آنجا که ماندگاری ویروس در سطوح آلوده تا یک هفته ادامه دارد، در گام اول به پیمانکاران ابلاغ شده تا دستکش و ماسک و تجهیزات لازم را در اختیار نیروهای پاکبان قرار دهند.

در حال حاضر همه پسماندهای خانگی و پسماندهایی شامل دستکش و ماسک در مخزن‌های سطح شهر ریخته می‌شوند. به همین منظور مخازن سطح شهر دو تا سه بار در روز تخلیه می‌شوند.

فرایند تفکیک و بازیافت زباله در ایستگاه های میانی پسماند و سایت آرادکوه متوقف شده است. حتی به کارگران این خط مرخصی دادیم تا در معرض بیماری قرار نگیرند، همچنین در سطح مناطق تفکیک از مخازن انجام نمی‌شود و به مدت یک ماه این تفکیک تعطیل می‌شود.

با توقف تفکیک زباله از سوی پیمانکاران ممکن است در برخی از مخازن با زباله‌گردی مواجه باشیم،به منظور کنترل این موضوع نیازمند کمک پلیس و دادستانی هستیم چراکه ممکن است افرادی بخواهند به صورت غیرمجاز در سطح شهر زباله‌گردی کنند.

از شهروندان تهرانی می خواهیم تا دستمال، دستکش، ماسک و پدهای استفاده شده خود را که در فضای خانه استفاده می‌کنند داخل سطل آشغال رها نکنند بلکه این اقلام استفاده شده را در داخل یک کیسه بگذارند وبعد از آن کیسه اقلام استفاده شده را داخل پسماند قرار دهند و حتما در کیسه را ببندند .  

در این روزها باید همکاری بهتری با پاکبانان، این قشر زحمت کش جامعه داشته باشیم.