به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری با اعلام این خبر تصریح کرد: نقش محوری و اصلی خیابان صفا در ناحیه 1 منطقه 13 و به تبع آن مسائلی که در این گذر وجود داشت، باعث شد که دفتر توسعه محله ای این منطقه، خیابان صفا را به عنوان یکی از محورهای نیازمند تهیه طرح بهسازی به سازمان نوسازی شهر تهران معرفی نماید. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره توضیح داد: نیازسنجی این طرح از طریق مشورت با ساکنان پیرامون این گذر، شورایاری ها، شهرداری ناحیه و شهرداری منطقه انجام شد و در نهایت با بررسی تیم کارشناسان راهبری دفاتر توسعه محله ای سازمان نوسازی و ویرایش پروپوزال اولیه، گزارش اولیه ای از طرح و شرح خدمات و اقدامات لازم تدقیق و طراحی فضا در قالب طرح سه بعدی به تصویب رسید.

علی اکبری اظهار داشت: این فضا به عنوان یکی از پروژه های بهسازی محیطی سازمان نوسازی با متراژ حدود 6000 مترمربع با هدف بهبود کیفیت بصری و زیست محیطی محدوده به منظور حضورپذیری گروه های مختلف جمعیتی، مناسب سازی فضا برای حضور معلولین و گروه های کم توان حرکتی، ایجاد سرزندگی، نشاط و امید در میان ساکنین و محوطه سازی همگون در عقب نشینی های صورت گرفته بواسطه نوسازی بناهای مجاور در تمام طول مسیر طراحی و وارد مرحله اجرا شده است.