به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومى سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهر تهران؛ علیرضا قنادان در حاشیه بازدید از پایانه هاى تاکسیرانى پایتخت با بیان این خبر گفت: گندزدایى، توزیع محلول ضدعفونى همراه با آموزش هاى عملیاتى به تاکسیرانان شهر تهران طبق برنامه زمان بندى شده در پایانه هاى شهر تهران آغاز شده است. قنادان افزود: این طرح در تعدادى از پایانه هاى تاکسیرانى انجام شده و تمامى تاکسیرانان خطوط تحت پوشش، محلول ضدعفونى کننده را دریافت کرده اند و این روند تا پوشش تمامى خطوط تاکسیرانى شهر تهران ادامه خواهد داشت. وى ادامه داد: در حین توزیع محلول هاى ضدعفونى، آموزش هاى تخصصى لازم در خصوص نحوه ضدعفونى تاکسى و تهیه محلول گندزدا به تاکسیرانان ارایه و در حین آموزش تاکسى هاى آنها ضدعفونى مى شود. قنادان گفت: آموزش ها به صورت عملى و با حضور تیم هاى آموزش دیده از سوى اداره کل سلامت شهردارى تهران و وزارت بهداشت در حال انجام است. وى ادامه داد: مراحل مختلف گندزدایى به منظور آگاهى و جلب مشارکت تاکسیرانان، همزمان با اجراى طرح و هماهنگى روابط عمومى از رادیو تاکسى به عنوان رسانه اختصاصى تاکسیرانان پوشش داده مى شود. قنادان تاکید کرد: با توجه به تمهیدات سازمان براى پیشگیرى از شیوع بیمارى کرونا که طى یک هفته گذشته انجام شده، تمامى تاکسیرانان آمادگى لازم براى دریافت آموزش هاى تخصصى را دارند و روند عملیاتى طرح ضدعفونى تاکسى ها به سرعت در حال پیشرفت است. مدیر عامل سازمان تاکسیرانى شهر تهران یادآور شد: همزمان با عملیاتى شدن گندزدایى تاکسى ها، ضدعفونى محیطى پایانه ها نیز با مشارکت معاونت هاى ترافیک مناطق در حال انجام است.