به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، حمیدرضا تحصیلی اظهار کرد: در قالب طرح مبارزه با کرونا ویروس، ضد عفونی و گندزدایی جایگاه سوخت حکیم انجام شد.