به گزارش اکونا پرس،

به دلیل احتمال وجود پسماندهای آلوده مانند دستکش و پد در پسماندهای خانگی، در اتفاقی هماهنگ مراکز تفکیک پسماند را در مناطق و مرکز آرادکوه تعطیل کردیم. این تعطیلی با پرداخت حقوق کارگران تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. 

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در افراد زباله گرد و انتقال آن به سایر شهروندان، با دادستانی مکاتبه کردیم و خواستار ممنوعیت کامل زباله گردی و تفکیک پسماند از سطح مخازن شدیم. 

در نهایت با دستور دادستان محترم به نیروی انتظامی، در این روزها به طور جدی با پدیده زباله گردی برخورد می شود.

تلاش کردیم تا تعداد ناوگان های جمع آوری و حمل پسماند بیمارستانی را افزایش دهیم که البته این مورد شامل پسماندهای عادی هم می شود.

در مورد بیمارستان هایی که ایزوله هستند و بیماران مبتلا به کرونا را به طور ویژه پذیرش می کنند نیز ناوگان جداگانه ای را پیش بینی کردیم و تمهیدات حفاظتی خاصی برای کارگران در نظر گرفتیم. 

سایت ویژه ای هم برای دفن این نوع پسماند در نظر گرفتیم و عمق دفن و آهک ‌پاشی را بیشتر کردیم تا اثرات آن برای محل دفن و کارگران به حداقل برسد. 

توصیه ما به شهروندان این است که خانه تکانی را به تعویق بیاندازند و پسماند کم تری تولید کنند. کاهش دورریز مواد غذایی، اجتناب از ریختن مایعات به داخل پسماند و کاهش مصرف مواد یک‌بار مصرف از دیگر موضوعاتی است که در این شرایط باید از سوی شهروندان مورد توجه قرار بگیرد.