به گزارش اکونا پرس،

این اقدام از ۱۰ روز قبل آغاز شده است و تا زمان رفع خطر شیوع ویروس کرونا ادامه خواهد داشت. 

روزانه بالغ بر ۶۰ نیروی سازمان پسماند مسئولیت ضدعفونی ساختمان ها را برعهده دارند تا کارمندان و مراجعان به این ساختمان ها با حداقل خطر در خصوص ابتلا به ویروس کرونا مواجه باشند.