به گزارش اکونا پرس،

پس از حدود سه روز از ابلاغ این دستور با افرادی مواجه شدیم که توسط پیمانکارها و یا جدا از پیمانکارها از این فرصت سواستفاده می کردند. 

از طریق دادستانی این موضوع پیگیری و قرار شد نیروی انتظامی با عوامل موثر به ویژه کسانی که آنها را برای زباله گردی می فرستند، برخورد کند.

تفکیک هایی که در این مدت انجام می شود برای شهرداری تهران نیست و مردم اگر مواردی را مشاهده کردند به ۱۳۷ اطلاع دهند. 

مقرر شده ازامروز (شنبه) پلیس گشت های ویژه تری را برای برخورد جدی با زباله گردها مامور کند.

پیمانکاری که در این یک ماه با ما قراردادی ندارد اگر پشت موضوع تفکیک غیرقانونی باشد، نه تنها قراردادش لغو می شود، بلکه باید در انتظار برخورد قضایی و حتی حبس هم باشد.