به گزارش اکونا پرس،

 نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در نامه خود تصریح می کند: همکاری مدیریت و پرسنل سازمان بهشت زهرا(س)در مورد کمک به امور کفن و دفن هموطنان کلیمی فوت شده در جریان بحران کرونا نشانه بارزی از حسن همزیستی و همدلی مردم موحد ایران است .

وی در ادامه می افزاید: مساعدت ایشان بار دیگر ثابت کرد که تمامی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی با پیروی از اوامر مقام معظم رهبری در جهت اجرای کامل وحدت توحیدی ملی و مبارزه با استکبار و صهیونیست گام بر می دارد و اگر فردی نیز به صورت ناآگاهانه قصد ایجاد کوچکترین خللی دراین اتحاد تاریخی داشته باشد، مورد توجه نخواهد بود و اثری بر اراده قوی ملت موحد ایران نخواهد داشت