به گزارش اکونا پرس،

همچنین آموزش تمامی کارکنان خدماتی یگان حفاظت موتوری و... باهمکاری مرکز بهداشت شمال، نشر محتوای آموزشی(موشن گراف، اینفوگراف، پوستر، کلیپ و....) موردتایید وزارت بهداشت در شبکه های اجتماعی به صورت مستمر و گسترده، تشکیل گروههای مردمی در شبکه های اجتماعی جهت نشر محتوای آموزشی در حال انجام است.