به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در راستای رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از بیماری کرونا و سلامت کارکنان و مراجعین، عملیات ضدعفونی روزانه قسمت های مختلف ساختمان شهرداری منطقه۹ در دستور کار است.

شایان ذکر است معاونت توسعه منابع انسانی منطقه۹ نسبت به توزیع محلول بهداشتی به معاونتها و ادارات و ضد عفونی خودروها تحت عنوان خودرو سرویس اقدام کرد.