به گزارش اکونا پرس،

بنا به درخواست ما و با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی هرگونه زباله گردی در شهر ممنوع شد.

در حال حاضر روزانه حدود ۸۰ تن پسماند پزشکی از ۱۵۰ بیمارستان و‌ مرکز درمانی سطح شهر تهران جمع‌آوری می شود.

روزانه حدود ۱۰۰ نیروی کارگری با لباس و تجهیزات مخصوص به بیمارستان ها می روند و پسماندهایی که به احتمال زیاد آلوده به ویروس کرونا هستند را تحویل گرفته و در همان مکان توسط اتوکلاو ضدعفونی کرده و با رعایت کامل موازین بهداشتی و ایمنی آن ها را در سایت جداگانه ای، با عمق و آهک بیشتر از حد معمول دفن می کنند.