به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی حکمی از سوی مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، رضا شرفی به سرپرستی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران منصوب شد.

گفتنی است رضا شرفی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک بوده و مسئولیت هایی از قبیل معاونت اماکن سازمان ورزش شهرداری تهران، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری اداره کل امور مناطق شهرداری تهران و قائم مقامی شهرداری منطقه 5 در کارنامه سوابق وی به چشم می خورد.