به گزارش اکونا پرس،

در ۶ ماه گذشته با تغییر و اصلاح فرایندهای پردازش پسماند شهری در خطوط پردازش آرادکوه شاهد افزایش راندمان جداسازی بودیم که در نتیجه آن افزایش خلوص پسماندهای آلی حاصل شد. پسماندهای آلی با درصد خلوص بالا در مرحله بعد وارد سایت کمپوست می شوند.

کسب گواهی استاندارد بدان معناست که کمپوست تولیدی سازمان از این پس بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند در فضای سبز شهری، خانه ها، باغ ها و‌ زمین های کشاورزی استفاده شود. 

اخذ این موفقیت مرهون اجرای موفق طرح کاپ (کاهش پسماند) است چراکه با اجرای این طرح که به دنبال خود افزایش آگاهی مردم نسبت به ضرورت و نحوه تفکیک پسماند، کاهش تولید زباله و کاهش پسماندهای حجیم را به همراه داشت، در نهایت پسماندی که وارد سایت آرادکوه می شد از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار بود.