به گزارش اکونا پرس،

محمدی در پی بارش های شب گذشته از سطح منطقه بازدید کرد و دستورات لازم برای اصلاح نهر یا لایروبی انهاری که دچار آب ماندگی شده بودند را صادر کرد.