به گزارش اکونا پرس،

پیش از شیوع ویروس کرونا در قالب طرح کاپ برنامه ریزی هایی برای تفکیک پسماند از مبدا و در خانه ها انجام شده بود.

براساس این طرح برنامه هایی در دست تدوین است که ٢ روز در هفته پسماندهای خشکی که از شیرابه عاری و کم حجم شده است را از در منازل تحویل بگیریم.‌

در این باره پیگیری های لازم از مناطق شهرداری تهران در حال اجراست و صرفا پیمانکارانی اجازه فعالیت دارند که بتوانند فرایند فعلی را اصلاح کنند و پسماند شهروندان را از طریق خودروهایی که در اختیار دارند و همچنین وصل شدن به اپلیکیشنی که در حال نهایی شدن است، جمع آوری کنند.

اگر شرایط مذکور محقق شود ما می توانیم از اردیبهشت ماه فرایند تفکیک پسماند از مبدا را دوباره راه اندازی کنیم بدون اینکه خطری شهروندان یا کارگران را تهدید کند.

با افرادی که به صورت غیر مجاز نسبت به تفکیک پسماند اقدام کنند به شدت برخورد خواهد شد.