به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، استمرار در فعالیت های مربوط به قطع چرخه ویروس کرونا در جلسه ویدئو کنفرانسی شورای معاونین با مصطفی سلیمی شهردار منطقه سه تاکید شد.شهردار منطقه سه در این جلسه که در اولین روز پس از تعطیلات عید نوروز برگزار شد، پس از شنیدن گزارش معاونت ها درخصوص نحوه فعالیت های پیشگیرانه ویروس کرونا، بر ادامه ضد عفونی، گندزدایی و ... این منطقه تا شکست کامل ویروس کرونا تاکید نمود.