به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران،  میترا کریمی با اعلام این خبر تصریح کرد:  سازمان نوسازی شهر تهران از شرکت های مهندسین مشاور دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمینه طراحی (با الزام دارا بودن رتبه در گرایش معماری، طراحی شهری و سایر تخصص های مرتبط) دعوت به همکاری می کند.

معاون توسعه محله ای سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: این همکاری با تمرکز بر طراحی و برنامه ریزی راهبردی و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های بهسازی محیطی و تأمین خدمات در محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهر تهران (به مساحت جمعاً حدود 400 هزار متر مربع در قالب پروژه های محله ای) صورت خواهد گرفت.

کریمی عنوان کرد: متقاضیان می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ظرفیت کاری مجاز و به منظور ارزیابی کیفی، فنی و مالی نسبت به واریز مبلغ 1500000 ریال به حساب شماره 1005612212 بانک شهر به نام سازمان نوسازی شهر تهران اقدام و ضمن همراه داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی، حداکثر تا تاریخ 13 اردیبهشت ماه به معاونت توسعه محله ای سازمان نوسازی شهر تهران مراجعه نمایند.