به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، کسائیان گفت: به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا و براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مبنی بر انجام دورکاری بخشی از کارکنان ادارات و سازمان های دولتی، این دوره های آموزشی به منظور بهبود در عملکرد افراد و سازمان ها برگزار می شود

شایان ذکر است اولین جلسه این دوره آموزشی بصورت  آنلاین امروز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه توسط اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران پیش بینی و درنظرگرفته شد