به گزارش اکونا پرس،

شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به افزایش استفاده از مواد ضدعفونی کننده در جهت مقابله با شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا در محیط های شهری، گفت:

این اداره کل با همکاری واحدهای تخصصی ذیربط اقدام به تهیه دستورالعمل محیط زیستی مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده در مقابله با بیماری کرونا نموده است.

وی افزود: در این دستورالعمل تمامی مواد شیمیایی و روش های فیزیکی متداول برای ضد عفونی با استناد به فهرست و پروتکل های 

مراجع بین المللی ذی صلاح احصا شده است.

انصاری با اشاره به ضرورت توجهات محیط زیستی در استفاده از مواد ضدعفونی کننده  گفت: در این دستورالعمل رویکرد اثربخشی، صرفه جویی در هزینه و زمان و حداقل خسارت به محیط زیست بررسی و به تفکیک کاربرد در محیط های شهری اعم از محیط های بسته، وسایل حمل و نقلی، معابر و سایر فضاهای شهر مد نظر قرار گرفته است.