به گزارش اکونا پرس،

ذوالفقاری: باید توجه داشته باشیم که کاهش آمار تعداد مبتلایان به کرونا به معنای خاتمه و پایان این بیماری نیست و بایستی تمام کسبه ها و شهروندان، پروتکل ها و اصول اعلامی وزارت بهداشت را با نهایت دقت رعایت کنند.