به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ اداره زیباسازی این منطقه ، همپای عموم شهروندان که خود را برای ورود به ماه مبارک رمضان آماده کردند، نسبت به  آماده‌سازی مناسب فضای شهری در این ماه پر فیض اقدام کرد.

از اقدامات صورت پذیرفته میتوان به اکران دوازده مورد بنر سازه پرتابلی در اماکن پرتردد ،نصب المان مناسبتی ماه رمضان و همچنین آذین بندی ریسه پرچمی و نوری در میادین،ساختمانها و محورهای اصلی بانضمام اهتزاز پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی و رنگی بر روی میله پرچم کوچک و بلند نام برد.