به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه۱۳ با بیان اینکه هرساله با فرا رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا ، فعالیت حشرات در محیط زیست آغاز می شود که در این بین برخی از حشرات برای تکمیل سیکل زندگی خود و همچنین تغذیه وابسته به درخت و درختچه ها هستند که سبب خسارت به آنها می شوند.افزود: این حشرات آفات فضای سبز هستند که نیاز به کنترل و مبارزه دارند، از این رو تمهیداتی از سوی اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه برای با مقابله با این آفات اتخاذ شده است. 

وی با بیان اینکه شته ها از جمله این آفات هستند که با افزایش رطوبت هوا فعالیتشان تشدید شده و تا زمان گرمتر شدن هوا و کاهش رطوبت ادامه می یابد،  ادامه داد:  به منظور مقابله با آفاتی از جمله شته رز و اقاقیا و پسیل زیتون ضمن پایشهای مستمر درختان توسط کارشناسان مرکز تام در سطح نواحی، هر ساله اقدامات کنترلی از قبیل شستشو با صابون حشره کش گیاهی پالیزین و روغن ولک در سطح منطقه صورت می گیرد. 

شهردار منطقه۱۳ تصریح کرد:  فعالیت اداره فضای سبز در روشهای کنترلی آفات، با تکیه بر روشهای سازگار با محیط زیست و کاربرد سموم گیاهی و بی خطر می باشد که از نتایج آن طی دو سال اخیر کاهش چشمگیر استفاده از سموم شیمیایی، حفظ سلامت پایدار محیط زیست و افزایش جمعیت حشرات مفید از جمله کفشدوزک ها و بالتوری ها، در سطح منطقه بوده است.