به گزارش اکونا پرس،

احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران به فعالیت کارکنان شهرداری در روزهای بحرانی اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی که بستگان متوفی در بهشت زهرا(س) از همراهی با عزیزانشان عاجز بودند و از مشایعت عزیزان درگذشته‌شان صرف نظر می کردند، همکاران سخت کوش و ایثارگر ما در بهشت زهرا(س) با دقت کار و وظیفه خود را انجام می دادند و کوتاهی نمی کردند. خانواده های داغدار را همراهی و تکریم می کردند و صادقانه به خدمات رسانی مشغول بودند.لازم است از این ایثارگران گمنام تجلیل شود.