به گزارش اکونا پرس،

حجم زباله‌های بیمارستانی نیز کمتر شده و به نزدیک ۹۰ تن رسیده است. 

در حال دریافت مجوز از ستاد کرونا برای انجام تفکیک پسماند در آرادکوه هستیم تا با رعایت الزامات بهداشتی و اتاقک ضدعفونی، بتوانیم تفکیک را انجام دهیم. 

امکان اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا در شرایط کرونایی نیست و صبر می‌کنیم تا وضعیت کرونا بیشتر کنترل شود تا این اقدام را انجام دهیم.

در دو ماه گذشته برخوردهایی با زباله گردها از سوی پلیس انجام شده و تاکنون حدود ۲۰ اکیپ توقیف شده‌اند./ایلنا