به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه یک،در این نشست شهردار منطقه یک اظهار داشت:نظارت بر عملکرد کلیه کارگروه های ستاد توسط ستاد مدیریت بحران منطقه ضروری است و به منظور پرهیز از موازی کاری ، تعامل و هماهنگی بین کلیه کارگروه ها بایدحفظ شود.

موسوی افزود:به منظور توجه به معیشت افراد نیازمند ساکن در منطقه، معاونت خدمات شهری و اجتماعی نسبت به شناسایی دستفروشان و نیازمندان سطح منطقه منطبق با طرح انضباط شهری با اداره بهزیستی همکاری و نسبت به توزیع ١٠٠٠ عدد کارت هدیه اقدام نمایند.

شهردار منطقه یک خاطرنشان ساخت: تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و وسایل بیمارستانی از طریق بسیج شهرداری منطقه با همکاری سپاه حوزه جماران و حوزه حضرت امیرالمومنین (ع)صورت خواهد گرفت.

غربالگری مستمر پرسنل توسط معاونت منابع انسانی و پیگیری و سرکشی از همکاران مبتلا و خانواده آنها از دیگر موارد مورد اشاره شهردار منطقه یک بود.

 موسوی در ادامه تاکید کرد:چک لیستهای کنترلی و نظارتی از فعالیتهای کارگاههای ساختمانی سطح منطقه، به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی تهیه و نسبت به اطلاع رسانی، تبلیغات محیطی و استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی در این زمینه اقدام شود.

در پایان این نشست نیز  شهردار منطقه یک ضمن با اهمیت دانستن نظارت کامل در مورد رفت و روب و تخلیه مخازن و ضدعفونی آنها حداقل روزی دوبار توسط معاونت خدمات شهری،  ازکلیه کارگروه ها درخواست کرد نسبت به ارسال گزارش مصور به همراه مستندات مربوطه در زمینه فعالیتهای انجام شده اقدام نمایند.