به گزارش اکونا پرس،

وی در این جلسه به درخواست شهروندان با موضوع شهرسازی، املاک و اجرای احکام رسیدگی کرد.