به گزارش اکونا پرس،

در این نشست همچنین با توجه به شرایط پیش رو و شیوع بیماری کرونا، بهره گیری بیشتر از ظرفیت فضای مجازی برای آموزش های آنلاین در موضوعات محیط زیست شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.