به گزارش اکونا پرس،

به محض شیوع ویروس در کشور یک مقدار زودتر از بقیه شهرها خطوط پردازش هفتگانه در ارادکوه را تعطیل کردیم و کارگران را با پرداخت حقوق و عیدی به مرخصی فرستادیم.  

در اوج شیوع ویروس کرونا میزان پسماندهای بیمارستانی از روزانه ۷۰ تن به ۱۰۰ تن و حتی بالاتر رسید.

برای جمع آوری پسماند ۶ تا ۷ بیمارستان کرونایی که مرجع بستری بیماران بودند خودروهای ویژه ای در نظر گرفتیم و پسماندهای عفونی و کرونایی آن ها را در مکان مجزایی در سایت پسماندهای پزشکی دفن کردیم. 

از آن جا که مراکز تفکیک پسماند در مناطق برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، در اسفندماه سال گذشته روزانه حدود ۷ هزار تن پسماند را جمع آوری، منتقل و دفن می کردیم.

تاکنون در میان کارگران پسماند موردی از ابتلا یا مرگ بر اثر کرونا نداشتیم که این امر نشان می دهد عملکرد ما قابل قبول و دفاع است. 

از مردم می خواهیم با کاهش مواد دورریز و اسراف و پرهیز از استفاده از وسایل یک بار مصرف، پسماند کم تری تولید کنند تا این دوره به اتمام برسد و سلامت و امنیت روانی لازم به جامعه برگردد.