به گزارش اکونا پرس،

مصاحبه تولید گان بهداشتی در شبکه ٥ سیما خبر ١٨:٣٠ - ١٨ اردیبهشت ٩٩ پخش شد.