به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، گفتنی است دکتر محمود افشار در ۱۲۷۲ در یزد چشم به جهان گشود. او با هدف ترویج و تعمیم زبان فارسی و تکمیل و تحکیم وحدت ملی دست به انجام دو کار بزرگ،  تاسیس مجله آینده در سال ۱۳۰۴ و ایجاد بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در سال زد.

او در نوشته‌های خود همواره بر حفظ وحدت ملی از طریق حفظ و تقویت زبان مشترک تأکید داشت و در این باره چنین می‌نویسد: «مردمی به‌ صورت یک ملت می‌توانند به بقای خود ایمن باشند که یگانگی داشته باشند، زبان و فکر یکدیگر را بفهمند، دارای عادات و اخلاق و ادبیات مشترک باشند وگرنه ممکن است از هم پراکنده و به‌آسانی در ملل مهاجم نابود شوند.