به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک؛ سید حمید موسوی ضمن کاشت نمادین یک درخت، توصیه های فنی در خصوص استفاده از گونه های گیاهی مناسب با اقلیم منطقه، نکات فنی نورپردازی مسیر در مراحل پایانی پروژه را مورد تاکید قرار داد.

موسوی در جریان بازدید از این پروژه گفت: رفیوژهای میانی در معابر شهری شمال تهران با هدف توسعه فضای سبز و همخوانی آنها با وضعیت اقلیمی منطقه یک سبزتر می شوند.

شهردار منطقه یک اظهار داشت: با توجه به اقلیم منطقه یک و قرار گرفتن آن در دامنه های البرز می طلبد وضعیت منطقه سبزتر از وضعیت امروز آن باشد بر همین اساس مقرر شد در معابری که امکان دارد، فضاهای سبز در رفیوژهای میانی با رعایت ملاحظات فنی و ترافیکی، انتخاب فضای سبز مناسب، استفاده از گونه هایی که محدودیتی برای دید رانندگان ایجاد ننماید و به خطوط فعلی خیابان تعرض نشود تقویت شود.