به گزارش اکونا پرس،

نشست معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۶ به همراه شهردار  ناحیه۶ با  ریاست  کلانتری یوسف آباد  با محوریت موضوعات مرتبط با خدمات شهری

 تداوم ضدعفونی اسکان های کارگری خدمات شهری و فضای سبز

تداوم بازدید های میدانی شهردار ناحیه۶ به همراه دبیران شورایاری و مدیران ادارات آن ناحیه با محوریت نگهداشت شهر

 پاکسازی پوسترها و تراکت های تبلیغاتی غیر مجاز در سطح ناحیه

 بازپیرایی و نگهداشت فضای سبز

 همسطح سازی دریچه های سطح ناحیه

 آسفالت اطراف میدان اسدآبادی