به گزارش اکونا پرس،

یه نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، محمد شهر آبادی معاون شهرسازی و معماری منطقه 11 با بیان این که در پروسه حفاظت از این بنای واجد ارزش، جلسات متعددی از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با مالک برگزار شده است ؛ گفت: خانه متین دفتری در زمینی به مساحت 383متر مربع با 300 متر مربع اعیانی در دوران پهلوی اول ساخته شده که قدمت آن به بیش از 70 سال می رسد و ارزش های معماری و تلفیقی دوران گذر از سبک سنتی قاجاریه به معماری نوین را داراست.

شهر آبادی افزود:خوشبختانه  با پیگیری های مستمر مبنی بر حفظ و صیانت از بناهای ارزشمند ، از تخریب خانه متین دفتری که داماد محمد مصدق و یکی ازصاحب منصبان دوره پهلوی اول بوده ؛ جلوگیری شد و با وجود این که این بنا در سال 82 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود ؛ 13سال بعد با اعتراض مالک به دیوان عدالت اداری از ثبت خارج شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 11 با تأکید بر اولویت مدیریت شهری برای حفظ بناهای قدیمی واجد ارزش معماری بیان کرد: خانه متین دفتری بار دیگر در سال 95 ثبت ملی شد اما مجددا با اعتراض مالک مواجه و این بار بخش هایی از بنا به مرور دچار آسیب های جدی شد که با پیگیری شهرداری منطقه 11 و علی رغم دریافت دستور نقشه  با رأی دیوان عدالت اداری ، طی جلسات متعددی مالک مجاب به صیانت و حفظ این بنای ارزشمند شد.

به گفته شهر آبادی خانه متین دفتری در خیابان فلسطین جنوبی نبش خیابان فلاح زادگان قرار گرفته و قرار است مرمت و احیاء شود.