به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهردار منطقه9، سید مصطفی موسوی شهردار منطقه در بیست و هفت و بیست و هشتمین پیمایش از محلات، در 2روز متوالی از محله دکتر هوشیار در ناحیه یک و محله امام زاده عبدالله در ناحیه دو بازدید به عمل آورد.

بیست و هفتمین بازدید میدانی با 11000 قدم و در مسافتی به طول 3300متر از بزرگراه یادگار امام(ره) تا حد فاصل خیابان های طوس و دامپزشکی در محله دکتر هوشیار رقم خورد که 25مورد از مباحث شهری مرتبط با نگهداشت شهر در حوزه های خدمات شهری، ترافیکی و عمران احصا شد.

همچنین در پیمایش بیست و هشتم که از محله امام زاده عبدالله حد فاصل خیابان رویایی تا سی متری جی در مسافتی معادل 5400متر با 18000قدم انجام شد، 16مورد از موارد مرتبط با خدمات شهری و عمران به منظور رفع کم و کاستی ها رصد و در دستور کار قرار گرفت.