به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، کمپین سه شنبه های بدون خودرو با استقبال شهروندان مواجه شده و تجهیز خیابان های منطقه به ایستگاه های مجهز به دوچرخه نیز به این مهم کمک کرده است. 

استفاده از دوچرخه و حمل و نقل پاک مورد توجه مدیریت شهری قرار دارد و تورج فرهادی شهردار منطقه شش در دوچرخه سواری امروز صبح  خواهان رسیدگی به ایرادات و موانع موجود در  طول مسیر شد

شهردار منطقه همزمان با دوچرخه سواری ، وضعیت معابر سطح ناحیه ۳ را به لحاظ نگهداشت شهر بررسی و ضمن توقف در برخی نقاط بر ساماندهی حصار کارگاهی ،آزاد سازی معابر ، نظافت و رفت و روب معبر ، لایروبی و نظافت انهار تاکید کرد .

این دور از بازدید براساس تدابیر شهردار تهران مبنی بر استفاده از دوچرخه در سه شنبه های هر هفته به منظور الگو برداری شهروندان از این کمپین و توجه به  نگهداشت شهر در حال اجراست