به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه،  در این جلسه که با حضور نژاد بهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران، مفاخریان مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، سلیمی شهردار منطقه سه و سایر اعضاء کمیته برگزار شد، گزارشی از وضعیت بافت‌های فرسوده و اولویت اقدامات بازآفرینی منطقه سه در 11 بند توسط دفاتر توسعه محله‌ای مستقر در این منطقه ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر مبنای گزارشات ارائه شده در این جلسه، اصلاح و بازسازی شبکه آب و فاضلاب، تغییر تعرفه برق سرای محلات از تجاری به فرهنگی، تسهیل رفع مسائل و مشکلات ثبتی حقوقی، ثبت و ساماندهی عناصر و محوطه های تاریخی و فرهنگی، ساماندهی مشاغل مزاحم، استفاده از ظرفیت اراضی موجود به منظور تامین سرانه خدماتی، ارتقاء امنیت، جابه جایی و تعویض تیرهای برق معارض و فرسوده، تاکین روشنایی معابر، نصب شیرهای ایستاده،  نوسازی، مقاوم سازی یا مرمت مدارس محلات بافت فرسوده سه بحث و تبادل نظر شد. 

بر این اساس، جهت تسهیل رفع مسائل و مشکلات ثبتی حقوقی در محلات دارای بافت فرسوده منطقه سه قرار شد کارگروهی با عضویت رییس ثبت شمیرانات، املاک شهرداری منطقه سه، دفاتر تسهیل گری، رییس کاداستر، شورایاری ها و نماینده دفاتر سازمان نوسازی تشکیل شود و اعضا برطبق وظایف محوله در محدوده ی زمانی سه ماه نسبت به حل آن اقدام کنند.