به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س)، حمزه ای کار در مجموعه بهشت زهرا(س) را خداپسندانه، بزرگ و شایسته تقدیر دانست و اظهار داشت: از منظر شهرسازی آرامستان ها نقش دو گانه ای در شهرها دارند. از یک سو شاخصه یک شهر، داشتن آرامستان مستقل و مرتبط با خود است و از سوی دیگر، امکان استقرار آرامستان ها در محدوده شهری وجود ندارد و محل دفن اموات عمدتا در حریم شهر است.

سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) نیز با بیان اینکه بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی همواره یار و همراه حوزه های اجرایی بوده است، تاکید کرد : نوع ارتباط ما با سازمان بازرسی و به طور ویژه معاونت خدمات شهری این سازمان ارتباطی مسئولانه، تعاملی و با نگاه کارشناسی بوده است و هدف و نقطه مشترک دو مجموعه تبادل نقطه نظرات در راستای بهبود شرایط و اصلاح رویه هاست.