به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی این مراسم که با حضور مهندس محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و مهندس سید محمد فیاض شهردار منطقه 18 برگزار شد، کلنگ آغاز عملیات اجرایی 2 پروژه احداث سرای محله شهید رجایی و کتابخانه محله یافت آباد جنوبی به زمین خورد.

قرار است متعاقب برگزاری این مراسم، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مدیران شهری از برخی پروژه های عمرانی در حال اجرا در محدوده جنوب غرب پایتخت بازدید کنند.