به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، در این جلسه شهروندان به صورت مستقیم و چهره به چهره مسائل و مشکلات خود را با شهردار منطقه در میان گذاشتند.

بر اساس این گزارش ملاقات‌های مردمی راهی موثر برای شناسایی مطالبات شهروندان است و سرعت در پاسخگویی به مراجعات شهروندان، احترام و تکریم ارباب رجوع، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌های تردد از مهم‌ترین اهداف برگزاری ملاقات های مردمی است.

گفتنی است در این جلسه شهروندان مشکلات خویش را در زمینه شهرسازی و سایر موارد مطرح و ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی ارائه شد.