به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س)، در این دیدار سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) ابتدا گزارشی در خصوص اقدامات پرسنل سازمان بهشت زهرا(س) در بحران کرونا و تکریم و تعظیم به خانواده های داغدار و مراجعین به بهشت زهرا(س) ارائه کرد