به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازپایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در رابطه با به کارگیری فناوری های نوین در فرآیند تولید و پخش آسفالت، از این راهکار به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش طول عمر آسفالت یاد شد. همچنین استفاده از آسفالت پلیمری و آسفالت ماستیکی سنگدانه ای (SMA) در خطوطBRT ، به کارگیری امولسیون جدید در قیرهای محلول، توسعه کاربرد تراشه آسفالت (RAP) و در نهایت اجرای آسفالت های لایه نازک در سطح معابر مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت.

در ادامه این نشست، ضمن طرح این ایده که تولید روکش آسفالت باکیفیت، مستلزم کنترل زنجیره ارزش در مراحل تامین مصالح ورودی، فرآیند تولید، حمل و پخش و حتی مرحله  بهره برداری(سیستم کنترل بار محوری) می باشد، بر طراحی یک فرآیند تضمین کیفیت، مقدم بر سیستم کنترل کیفیت تاکید شد. افزون بر این، آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان یکی از مراجع آزمایش محصول خروجی کارخانجات آسفالت در نظر گرفته شد.

ضرورت تدوین ضوابط و نظام نامه های مرتبط، دستوالعمل های لازم در حوزه تضمین کیفیت، اصلاح فرآیند تولید و پخش کارخانجات آسفالت، تعیین شاخص های بازرسی و لزوم آموزش کارشناسان خبره از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است کمیته (R&D) آسفالت، نهادی متشکل از متخصصان دانشگاهی، کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پیمانکاران خبره بخش خصوصی و کارشناسانی از واحد های مرتبط سازمان مهندسی و عمران شهر تهران می باشد.