به گزارش اکونا پرس،

مرتضی مطهری گفت: اجرای نهر عرضی تقاطع کریم‌خان و قائم مقام با عمق ۴۰ سانتی متر و عرض۱۰۰ سانتی متر و نهر عرضی تقاطع کریم‌خان و خردمند با عمق ۴۰ سانتی متر و عرض ۸۰ سانتی متر انجام شد.

مطهری تصریح کرد: ظرفیت نهرهای موجود کم بوده و جوابگوی حجم بارش‌ها به منظور جمع‌‌آوری آب‌های سطحی نبود.  

 مطهری اضافه کرد: ظرفیت عبور دهی

در نهر کریم‌خان_قائم مقام به ۲۱۸ لیتر بر ثانیه با ۵۱ درصد پرشدگی و در نهر عرضی کریم‌خان حد فاصل ضلع شرق خردمند شمالی و جنوبی، به ۱۲۴ لیتر بر ثانیه و ۴۸ درصد پرشدگی رسیده است.

مقدار رواناب‌های سطحی نیز به ترتیب ۱۷ لیتر بر ثانیه و ۲۱ لیتر بر ثانیه بوده که به ۴۰ لیتر بر ثانیه و ۲۳۰ لیتر بر ثانیه رسیده است‌