به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، به گفته سارا قدیری مدیر امور بانوان،  "چگونه رابطه ای سالم بسازیم"، "آیا حس مالکیت در روابط بین زوجین صحیح است"، چگونه در شرایط بحرانی و سخت روابط بهتری داشته باشیم"، نقش موثر بیان به موقع احساسات و توقعات در تحکیم رابطه" و "چگونه خود را به جای یکدیگر بگذاریم" درک متقابل از سرفصل های این سلسله مباحث آموزشی است.  

مدیر امور بانوان شهرداری منطقه سه گفت: منظور از مهارت های ارتباطی زوجین، مهارت های مشارکت در گفت وگو است. این که زوجین بتوانند گفته های خود را به شکلی مؤثر و قابل فهم بیان و متقابلاً صحبت های دیگری را به دقت گوش داده و برداشت صحیحی از آن داشته باشند، مهارت های خاصی را می طلبد؛ که به آن «مهارت های مشارکت در گفت وگو» یا مهارت های ارتباطی گفته می شود.

قدیری اظهار داشت: مهارت های مشارکت در گفت وگو، خود به سه دسته تقسیم می شوند: مهارت صحبت کردن؛ مهارت گوش دادن؛ مهارت ارتباط غیرکلامی.

این سلسله مباحث از یکم تا پنجم مرداد ماه در پیچ اینستاگرام مجموعه شهربانوی منطقه سه تهران به نشانی shahrbanooman3  جهت علاقمندان قرار داده شده است.