به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه با بیان اینکه تبدیل بوستان جنگلی سرخه حصار به اکو پارک در افق پیش روی  حوزه محیط زیست منطقه قرار دارد، افزود : فاز اول اکو پارک سرخه‌حصار با موضوع شناسایی و حفظ تنوع‌زیستی آن آغاز شده است .

وی با اشاره به حیات وحش متنوع بوستان جنگلی سرخه حصار افزود:

 با توجه به مطالعات صورت گرفته و تجربیات  برخی از کشور های جهان ، در نظر داریم  مدلی را طراحی کنیم که بعد از یک مطالعه، بتوانیم داخل پارک جنگلی سرخه‌حصار علاوه بر حفظ تنوع‌زیستی و وجودگونه‌های متنوع، شاهد بهره‌برداری شهروندان هم باشیم. 

وی ادامه داد: رویکرد ما در این طرح حفظ تنوع‌زیستی پارک و هدایت آن به سمتی است که شهروندان علاوه بر اینکه بتوانند حیات وحش پارک را رؤیت کند، به آن آسیب هم وارد نکنند. 

شهردار منطقه۱۳ در خصوص وضعیت این پروژه اضافه کرد: این پروژه اکنون در مرحله دریافت شرح خدمات و رزومه‌نویسی از مشاوران است تا دست‌اندرکاران بتوانند بهترین مشاور و طرح را برای اجرا انتخاب کنند. 

رحمان زاده با اشاره به جایگاه بوستان سرخه‌حصار به عنوان ریه تنفسی شرق تهران  ادامه داد:  اکنون مشاوران طرح‌های پیشنهادی را ارائه می‌دهند و ما با توجه به ویژگی این فضا و وجود حیات وحش متنوعی چون آهو، گراز، قوچ و میش و سنجاب و... و. سعی داریم با حساسیت بیشتری مشاور انتخاب کنیم و کار را پیش ببریم.