به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، سی و هفتمین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با حضور نژادبهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران، علی اکبری دبیرستادبازآفرینی کلانشهر تهران و مدیران شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ در سازمان نوسازی شهر تهران برگزار گردید. 

در این جلسه میزان تحقق مصوبات کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی شهر تهران در دو حوزه برق و آب و فاضلاب از تیر ماه سال گذشته تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیرو مصوبات کمیته خدمات و زیرساخت مقرر شده بود 1591 تیر برق معارض تا پایان تیرماه 99 جابه جا گرددکه با توجه به پیگیری های انجام شده در یک سال گذشته 87 درصد از تیرهای برق معارض و فرسوده اولویت دار در بافت فرسوده شهر تهران جابه جا شده است. همچنین کیفیت روشنایی 12 کیلومتر از معابر بافت فرسوده شهر تهران ارتقا یافته است.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نیز اعلام نمودند که با توجه به ضرورت تهیه زیرساخت های فاضلاب در بافت فرسوده شهر تهران، احداث تصفیه خانه فیروزبهرام در اولویت برنامه های این شرکت قرار گرفته و با توجه به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. با تکمیل 300 کیلومتر از شبکه فاضلاب، کل بافت فرسوده شهر تهران به فاضلاب شهری متصل می گردد. همچنین بنا به گفته احمدنسب قائم مقام شرکت آب و فاضلاب شهر تهران30 درصد از شبکه آب معادل 60 کیلومتر نیز در بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده اند. همچنین لازم به ذکر است که به منظور ارتقای ایمنی در بافت های فرسوده تاکنون 204 شیر هیدرانت در این محدوده ها نصب شده است.