به گزارش اکونا پرس،

طرح ها و رنگ های این کوچه ها که با هدف کاهش اثرات آسیب های اجتماعی با مفاهیم گوناگون  تهیه شده بود، با مشارکت حداکثری کودکان و زنان کوچه های طوطی و صفایی به اجرا درآمد.

صابر زاهدپور ،مدیر دفتر توسعه محه ای شوش در این باره افزود این پروژه که اقدامات طراحی و رنگ آمیزی آن با حمایت مالی و فنی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 15 همراه بود، در تاریخ 24تیر ماه با حضور معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران،  شهردار منطقه 15، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهرداری منطقه 15 رونمایی شد و مورد بازدید قرار گرفت.