به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه2، علی اکبر کریمی پور، معاون امور شهری و محیط زیست منطقه  با اعلام این خبر گفت:  به دنبال اجرای طرح کاپ  از سوی شهرداری تهران و همچنین براساس ماده برابر ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی  مبنی بر الزام  دستگاه های اداری جهت تحویل پسماندها به صورت تفکیک شده به شهرداریها، مدیریت  منطقه2 به دنبال جلب مشارکت و همکاری تمامی دستگاه های اداری و آموزشی در اجرای این طرح است.

 وی با اشاره به آغاز اقدامات اجرایی این برنامه در منطقه دو افزود: در این خصوص با انعقاد تفاهم نامه با مراکز اداری و آموزشی ، پس از ارائه آموزش به پرسنل و تجهیز مراکز به مخازن تفکیک پسماند، اقدامات ارزیابی و ممیزی براساس شاخص های مدیریت پسماند انجام می شود.

کریمی پور افزود: براساس ممیزی صورت گرفته گواهی مدیریت پسماند با درجه بندی متوسط ، خوب ، عالی به این مراکز  اعطا  می شود 

وی  با بیان اینکه اداره پسماند منطقه تلاش دارد  تا نسبت به پوشش تمامی مراکز اداری- آموزشی منطقه تا پایان سال اقدام کند افزود:  در گام نخست وزارت رفاه ، کار و تعاون اجتماعی به عنوان نخستین دستگاه دولتی با عقد تفاهم نامه با شهرداری منطقه 2 به طرح کاپ پیوست.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح کاپ و مشارکت سایر نهادها و دستگاه ها فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا  به عنوان یکی از راهکارهای موثر در حفاظت از محیط زیست در بین شهروندان نهادینه شود.