به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، محمدرضا عاشق معاون مالی و اداری سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: مجمع عمومی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با حضور اعضای شورای سازمان، اعضای هیات مدیره، مدیرکل امور مجامع و شورای سازمانها و شرکت های شهرداری تهران و با هدف استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس در خصوص عملکرد مالی سازمان، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تراز، صورت مازاد، کسری و تفریغ بودجه منتهی به پایان سال 1398، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گفته معاون مالی و اداری سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، حسابرس و بازرس قانونی در نشست فوق ضمن ارائه گزارش خود، صورت ها و عملکرد مالی و جریان نقدی سازمان در سال 1398 را از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بدون بند حسابرسی و "مطلوب" ارزیابی کرده است.